Vi utreder och behandlar många neurologiska tillstånd

Bl.a. migrän eller annan huvudvärk, epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS (multipel skleros), stroke, polyneuropati och mycket annat.
Boka en tid idag!

Botoxbehandling av migrän


För dig som lider av kronisk migrän kan vi erbjuda behandling med Botox. Kronisk migrän innebär att du har mer än 15 dagar med huvudvärk per månad under 3 eller fler månader i rad. Du måste också ha attacker av migränliknande huvudvärk. Botoxbehandling av kronisk migrän är idag den mest effektiva behandlingen, och ger en påtaglig minskning av huvudvärk hos flertalet drabbade. Behandlingen ges var 3e månad och innebär att man injicerar små doser botulinumtoxin i punkter i panna, tinningar och nacke. Behandlingen är mycket säker och ger få och alltid övergående biverkningar.