Vi utreder och behandlar många neurologiska tillstånd

Bl.a. migrän eller annan huvudvärk, epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS (multipel skleros), stroke, polyneuropati och mycket annat.
Boka en tid idag!

Dystoni

Kort information om dystoni


Dystoni innebär att vissa muskler drabbas av ofrivilliga kontaktioner vilket leder till felställningar av kroppen och ofta skakningar. Den vanligaste formen av dystoni är cervikal dystoni, dvs en form av dystoni som leder till ofrivillig vridning och skakningar av huvudet. Cervikal dystoni behandlas med injektioner av botulinumtoxin vilket leder till att de drabbade musklerna försvagas och att huvudets ställning, värk och skakningar förbättras.