Vi utreder och behandlar många neurologiska tillstånd

Bl.a. migrän eller annan huvudvärk, epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS (multipel skleros), stroke, polyneuropati och mycket annat.
Boka en tid idag!

Epilepsi

Kort fakta om epilepsi


Symtom/besvär

Symtomen beror på vilken sorts epilepsi man har, s.k. generell epilepsi eller partiell epilepsi. Anfallen kan innebära att man har kramper, men kan också visa sig som andra symtom, med eller utan grumlat medvetande.

Den valigaste formen, det s.k. primärt generaliserade, toniskt-kloniska anfallet, ofta kallat grand mal, innebär plötslig medvetandeförlust, med kramper i alla kroppens muskler, sammanpressning av käkarna, ofta mer urin- och eller avföringsavgång. Samtidigt blir den drabbade ofta blåfärgad i ansiktet pga. svårigheten att få luft.

Anfallet upphör oftast efter någon minut, varefter den drabbade kan vara trött och förvirrad en lång stund, ibland flera timmar.
Ett epileptiskt anfall kan också te sig helt annorlunda, mer stillsamt, ibland så det knappt syns.

Förekomst

Inte helt ovanligt. Ca 0,5-1 % av svenskarna har epilepsi.

Orsaker

De flesta med epilepsi saknar känd orsak. Hos övriga brukar epilepsin bero på att hjärnan är skadad av något, en tidigare stroke, ett kraftigt slag emot huvudet, hjärntumör, operationer i hjärnan mm. Därför skall bakomliggande orsak utredas, i alla fall vid epilepsi i vuxen ålder.

Riskfaktorer

Stress, trötthet, hunger är exempel på utlösande faktorer hos en patient med epilepsi. Variationen på utlösande faktorer är stor mellan individer.

Ärftlighet

Det finns sällan ärftlighet för epilepsi.

Behandling

Epilepsi behandlas akut (vid anfall) och profylaktiskt (förebyggande). Om ett epileptiskt anfall inte upphör spontant efter ca 2 minuter (bra om anhörig tittar på klockan) bör man söka hjälp akut. Om ett anfall får pågå för länge kan permanenta skador uppstå.
Profylaktisk behandling betyder daglig medicinering i syfta att minska anfallsfrekvensen. Det finns flera sorter att välja på och olika individer behöver olika doser/sorter.
Det är viktigt att noga följa ordinationerna om man skall få ner anfallsfrekvensen och alltid diskutera ev. biverkningar med sin dr innan man ändrar dosen.

Prognos

Epilepsi som börjar i barndomen ”växer” ofta bort i 20 års åldern. Epilepsi som uppstår i vuxen ålder har större tendens att bli kvar livet ut. Inte sällan kan man dock, i samråd med sin läkare få ner anfallsfrekvensen kraftigt, eller rent av bli anfallsfri.

Mer info

Här kan du läsa mer om epilepsi