Vi utreder och behandlar många neurologiska tillstånd

Bl.a. migrän eller annan huvudvärk, epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS (multipel skleros), stroke, polyneuropati och mycket annat.
Boka en tid idag!

Migrän / Huvudvärk

Kort fakta om migrän


Symtom/besvär

Migrän är en sjukdom som ger attackvisa besvär. Symtomen beror på om man har migrän med eller utan aura.
Migrän utan aura innebär attacker av pulserande huvudvärk, som kan vara mycket intensiv och pågå alltifrån några timmar till ibland över 1-2 dygn.

Huvudvärken är oftast lokaliserad i halva huvudet och växlar oftast sida från gång till gång. Oftast mår man illa, ibland med kräkningar. Man blir oftast känslig för ljud, ljus och ibland lukter och t.o.m. beröring.
Migrän med aura innebär att anfallet föregås av neurologiska symtom, oftast i ena synfältet, t.ex. som zig-zag formade ljusfenomen. Auran pågår i regel ca 20 min och följs av huvudvärk som ovan.

Förekomst

Vanligt. Ca 10% av svenskarna (varav 65 % kvinnor) har migrän.

Orsaker

Migrän brukar starta i unga år, vara som vanligast i medelåldern och avtar sedan med åldern.
Man vet inte exakt vad som orsakar migrän, men både nerver och blodkärl i skallen är inblandade, där nerverna sannolikt drabbas först och blodkärlen senare, som en konsekvens av att anfallet startat.

Riskfaktorer

Stress, starka lukter, vissa födoämnen, menstruation, trötthet, hunger är exempel på vad migränpatienter berättar utlöser anfall, men variationen är stor mellan individer.

Ärftlighet

Det finns en ärftlighet för migrän. Risken att få migrän är ca 70 % om bägge och 45 % om en av föräldrarna har migrän.

Behandling

Migrän kan behandlas akut (vid anfall) eller profylaktiskt (förebyggande).
Akut behandling kan antingen vara med värktabletter i olika former eller med s.k. triptaner. Värktabletter fungerar dåligt sen i anfallet och bör därför tas så snabbt som möjligt, medan triptaner kan ha effekt även efter att anfallet startat.

Profylaktisk behandling betyder daglig medicinering i syfte att minska anfallsfrekvensen. Det finns flera sorter att välja på här, men den vanligaste är s.k. betablockerare.
Har man möjlighet att påverka utlösande faktorer skall detta naturligtvis försökas först. Icke farmakologisk behandling, som avslappning, akupunktur etc. har ofta också god effekt.

Om Botoxbehandling

Prognos

Migränsjukdomen avtar som sagt med åldern. Med medikamentell behandling kan attackerna bli färre och mildare.

Mer info

Här kan du läsa mer om migrän