Vi utreder och behandlar många neurologiska tillstånd

Bl.a. migrän eller annan huvudvärk, epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS (multipel skleros), stroke, polyneuropati och mycket annat.
Boka en tid idag!

Parkinsons sjukdom

Kort fakta om Parkinsons sjukdom


Symtom/besvär

Parkinsons sjukdom (PS) drabbar främst de områden i hjärnan som har till uppgift att modulera våra rörelser. Därför får man svårt att röra sig, blir stel och långsam och skakar oftast i ena sidans arm/hand. Man får oftast en ihopsjunken hållning och nedsatt mimik (maskansikte) samt svårt för finmotorik, t.ex. att skriva.

Förekomst

Man insjuknar oftast i 55-60 års åldern, men risken ökar med åren. Ca 1 % av svenskarna över 60 år har Parkinsons sjukdom.

Orsaker

PS saknar känd orsak. Sannolikt är både miljö och arv av betydelse.
Dopaminproducerande nervceller i hjärnan dör (neurodegeneration) gradvis fler och fler. De exakta orsakerna till den för tidiga nervcellsdöden är inte kända, men kunskapsutvecklingen inom detta fält är snabb.

Riskfaktorer

Förutom i exceptionella undantagsfall känner man inte till några speciella riskfaktorer för PS.

Ärftlighet

Det finns familjer med stark ärftlighet för PS, men i de flesta fall är sjukdomen sporadisk.

Behandling

Dagens behandling kan indelas i a) medicinsk, b) fysikalisk och c) kirurgisk.
Den medicinska behandlingen går ut på att tillsätta L-DOPA, förstadiet till dopamin, eller ge ”dopaminhärmare”, som stimulerar dopaminreceptorer utan att påverka innehållet av dopamin i hjärnan. Den fysikaliska terapin innebär sjukgymnastik, arbetsterapi och ev. psykologhjälp. Kirurgiska terapier är under utveckling och kan innebära stor skillnad för vissa patienter.
Stamcellstransplantation är fortfarande på forskningsstadiet och ännu inte i kliniskt rutinbruk.

Prognos

Parkinsons sjukdom går ännu inte att stoppa. Däremot kan man hålla symtomen på en acceptabel nivå och många lever ett rikt och fullt liv trots sin sjukdom under lång tid. Även om sjukdomen gradvis förvärras är livslängden endast obetydligt kortare än hos normalbefolkningen.

Mer info

Här kan du läsa mer om Parkinsons sjukdom