Vi utreder och behandlar många neurologiska tillstånd

Bl.a. migrän eller annan huvudvärk, epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS (multipel skleros), stroke, polyneuropati och mycket annat.
Boka en tid idag!

Stroke

Kort fakta om stroke/slaganfall


Symtom/besvär

Stroke drabbar plötsligt, utan förvarning. Symtomen beror på om det handlar om blödning eller infarkt i hjärnan och framförallt var hjärnan skadas.
Vanliga symtom är plötslig förlust av tal, kraft, känsel mm.
Vid hjärnblödning är huvudvärk vanligare än vid hjärninfarkt.

Förekomst

Vanligt. Drabbar ca 30 000 personer varje år i Sverige. Vanligare ju äldre man är.

Orsaker

Blödning i hjärnan beror på att ett blodkärl brister.
Infarkter i hjärnan beror på att en blodåder täpps till, antingen av en propp som uppstår i hjärtat (t.ex. pga. förmaksflimmer) eller i en förkalkning i de större blodkärlen på deras väg till hjärnan (t.ex. s.k. karotisstenos) eller pga. att blodkärlen i hjärnan blivit för trånga (”åderförkalkning”).

Riskfaktorer

Hög ålder, högt blodtryck, rökning, höga blodfetter är de vanligaste bakomliggande riskfaktorerna.

Ärftlighet

Det finns en ärftlighet för stroke, men den är komplex. Ofta finns stroke i släkten, men livsstilsfaktorer spelar sannolikt större roll.

Behandling

I den akuta fasen (inom 3 timmar från symtomdebut) kan utvalda patienter få propplösande behandling (trombolys) som dock är riskabel på ”fel” patient.
Efter den akuta fasen får man riskfaktorbehandling och mediciner som minskar blodets benägenhet att bilda proppar.
De kvarstående besvär man har fått kan behandlas med sjukgymnastik. En speciellt intressant ny behandlingsprincip som verkar lovande är s.k. CI-terapi.

Prognos

Risken att insjukna i ny stroke är högre hos dem som haft stroke redan. Även personer med hjärtkärlsjukdom och diabetes löper ökad risk.
Risken kan dock minskas mycket med hjälp av åtgärderna ovan.
Med bra träning kan man återta mycket av förlorade funktioner. Den viktigaste resursen är viljan att återkomma!

Mer info

Här kan du läsa mer om stroke
Här kan du läsa mer om CI-terapi