Skip links

Öppna mottagning:

För patienter som går på mottagningen har vi ibland lediga drop-in tider som visas nedan.

Vid behov av akut neurologisk hjälp kontakta 1177, närakut eller din husläkare.

Fn finns ingen möjlighet till öppen mottagning, endast bokade patienter.

Kontakta 1177