Neuroenheten Sabbatsberg

En specialistmottagning med bred erfarenhet och kompetens

Två läkare som kollar på en röntgenbild

Specialistvård i Världsklass

Trygg, professionell och pålitlig

Våra specialister har mångårig och bred erfarenhet av neurologisk öppenvård. Våra sjuksköterskor är specialiserade och några av de mest erfarna behandlarna av migrän och annan huvudvärk. Vi strävar efter att på alla sätt ge dig som patient en kvalificerad utredning av dina besvär, följa upp och behandla.

Läkare som kollar patients röntgenbilder

Vad vi erbjuder

Låt oss vara din hjälpande hand

Det finns många neurologiska sjukdomar, mycket går idag att behandla. Nedan är några exempel.

Migrän och huvudvärk

Vi utreder all typ av funktionsnedsättande huvudvärk. Migrän är den i särklass vanligaste neurologiska sjukdomen. Vi har idag möjlighet att effektivt behandla migrän i alla dess former.

Rörelsesjukdomar

Parkinson sjukdom, skakningar, rastlösa ben och dystonier är exempel på rörelsesjukdomar som vi utreder och behandlar. Vi behandlar även sena effekter efter stroke.

Epilepsi