För remittenter

Remiss

Önskar du skicka remiss till oss

Skicka en pappersremiss till:
Neuroenheten Sabbatsberg
Olivecronas väg 7
113 61 Stockholm

Det går bra med vanlig post eller internposten inom region Stockholm.

En person skriver på ett papper.